Prestaňte snívať, bývajte už za 3 mesiace!
Rezidenčný projekt Nad Marou Rezidenčný projekt Nad Marou Rezidenčný projekt Nad Marou

Interiér

obrazok interieru obrazok interieru obrazok interieru


Prízemie

obrazok interieru

Stiahnuť pôdorys prízemia

Poschodie

obrazok interieru

Stiahnuť pôdorys poschodia
Stránku vytvoril: racko257@gmail.com